Разне игре

Чобанин и овца
Игра у којој се вежба слушна осетљивост. Игра је погодна и за васпитача, уколико посумља да неко дете има проблема са слухом, или му се на тако нешо пожали неко од родитеља.(Врло често се дешава у млађој и средњој групи).
Ток игре: Једно дете је глуми ''чобана'' који у ''мрклом мраку'' тражи изгубљену ''овцу'' (једно дете из круга коме се да у руке мало звонце). Деца се бирају бројалицом. (Користили смо бројалицу ''Пошо медо у дућан'', коју смо учили).Игра је снимљена и можете је пронаћи у медијатеци.Ко је узео мој колачић?
То је социјална игра и игра коју користимо у тренуцима одмора између различитих активности.
Ово је игра која је настала по угледу на игру  која се, на енглеском језику, може пронаћи на интернету.
Ток игре: хмм...нека Вам отпевају и објасне деца.Видео снимак и фогографије ове игре можете пронаћи у медијатеци.