Игра јесењим плодовима

ЛИКОВНО СТВАРАЛАШВО -ОБЛИКОВАЊЕ ПРИРОДНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
можемо искористити за :
  • препознавање
  • именовање и
  • разврставање воћа од поврћа
  • увиђање сличности и разлика
  • прављење скупова, упоређивање бројности скупова и развој појма скупа и броја....
Пример задатка за развој почетних математичких појмова:
Направи скуп воћа. Из скупа воћа издвој скуп јабука. Из скупа јабука издвој скуп црвених јабука и скуп зелених јабука. Упореди ова два скупа придруживањем. У којем скупу има више јабука? Задатак повећане тежине: За колико? (Играјте се са децом на сличне начине. Математика је свуда око нас.)


Ликовно стваралаштво:
Обликовање природним метеријалом- стваралаштво од воћа и поврћа.
да би се погледао овај видо материјал потребно је да се пријавите.
У нашој медијатеци можете набавити ове слике и ведео материјал са изложбе које смо направили у вртићу.

Додатак:

Покушали смо да сазнамо колико деца познају тј. знају да именују поједино поврће. Тестирање је урађено помоћу Power Point презентације тј. електронске књиге ''Поврће''. Резулате тестирања свог детета можете сазнати од васптиача.

Један број деце учествовао је у даљем креирању е-књиге ''Поврће''. На овој књизи ћемо још радити у наредном периоду и када буде готова постаће део наше медијатеке.


Квиз за децу:
Колико има годиших доба?
Да ли знаш да их набројиш?
Које годишње доба долази после лета?
Шта се дешава са дрвећем у јесен?
Шта раде животиње у јесен?

Mозгалице:
Шта би се десило са листопадним дрветом када му у јесен не би отпало лишће?
Провери: стави неку затворену посуду са водом у замрзивач. Погледај шта се десило....
Провери шта би се десило грани када би се на њој налазило пуно снега.