ДОБРОДОШЛИ!

Пројекат

''Предности електонског портфолиа васпитно образовног рада у вртићу''

има за циљ подстицање сарадње вртића и породице, односно васпитача и родитеља.
Овај пројекат ће:

 • на савремен и мултимедијалан начин документовати и приказати васпитно образовни рад у нашој групи и део искуства и знања које деца стичу у вртићу
 • допринети да родитељи буду боље упознати са васпитно образовним радом васпитача
 • подстаћи мотивацију родитеља да користе садржаје елекронског портфолиа као подстицај за разговор са децом у породици
 • подстаћи жељу родитеља да активно доприносе стварању нових и богаћењу постојећих садржаја електронског портфолиа и на друге начине доприносе квалитетету васпитно образовног рада
 • прикупити део ресурса које васпитачи могу користити у свом раду
 • указивати на могућности коришћења мултимедија у васпитно образовном раду васпитача


Ми ћемо у вртићу:

документовати наше активности, искутва...стварати мултимедијалне електронске материјале, постављати питања и тражити одговоре...стварати...истраживати....
А ви ћете
видети, чути, разумети, активно учествовати, помагати, давати идеје...причати са својом децом, продужити тамо где ми станемо у вртићу...проширивати и утврђивати дечија знања и искутва....
Сви ћемо
комуницирати, сарађивати, бити тим који ради за добробит детета.

Наташа Анђелковић
васпитачУпознајете могућности које су пред нама:


 • Приступ овом сајту тј. блогу имају сви - сви могу да га виде на Интернету.
 • Приступ другим деловима блога тј. новим блоговима биће одобрен само одабраним корисницима (родитељима чија деца су укључена у њихово стварање, било да је реч о Чаробним е-Р@ДИОНИЦАМА или елекронском портфолиу васпитно образовног рада у вртићу).
 • Мењање сајта и додавање нових података омогућено је васпитачу - аутору сајта и свима који буду означени као коаутори, односно заинтересованим родитељима.
 • Осим што ће родитељима пружити информацију о васпитно образовном раду који се одвија у вртићу делови овог блога, и блогова који ће линковима бити повезани са овим блогом, пружиће различите ресурсе за васпитаче, нарочито оне који се односе на примену мултимедија у васпитно образовном раду.

УПОЗНАЈТЕ 
НЕКЕ ОД МОГУЋНОСТИ МУЛТИМЕДИЈА 
У ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОМ РАДУ ВАСПИТАЧАИСТРАЖИВАЊЕ
 • проналажење информације на web сајтовима
 • коришћење Интернета за добијање информација од других људи
 • претраживање докумената
 • преузимање слика
 • преузимање видео материјала
Алати који се могу користити:
 • Интернет - web странице
 • Интернет - е mail
 • Интернет - претраживачи
 • Дигитални фото апарати и камере
 • Рачунар, штапач, скенер
 • ...

КОМУНИКАЦИЈА


 • пишемо писмо-мејл некоме
 • размењујемо наша искуства са другима
 • прикупљамо податке за израду заједничког електронског материјала и размењујемо прикупљене ресурсе (васпитачи, деца и родитељи једне групе, деца и васпитачи и родитељи више група)
 • постављамо информације на web сајт, блог...
 • дискутујемо о ономе што смо радили, размењујемо мишљења користећи Интернет (четовање, разговор у реланом времену)
Алати који се могу користити:
 • e mail
 • огласне табле
 • телефон
 • Skype
 • Windows Messenger
 • програми за размену фајлова преко Интернета
 • блогови
 • ...


ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И ЊИХОВА АНАЛИЗА
 • приказујемо прикупљене податке на различите начине
 • сортирамо
 • анализирамо и упоређујемо
 • налазимо сличности и разлике....
Алати који се могу користити:


 • програми за прикупљање уређивање слика
 • различите базе података
 • Power Point
 • ... 


ПРОЦЕС ЗАЈЕДНИЧКОГ СТВАРАЊА
 • правимо презентације
 • првимо елекронске књиге
 • првимо видео материјал
 • правимо е-портфолиа одређених тема
 • уређујемо садржаје за web странице, блога
 • правимо музику, звукове, линкове...
Алати који се могу користити:

 • Power Point
 • Windows Movie Maker
 • Photo Story
 • програми за обраду слика
 • програми за обраду звука
 • блогови
 • програми за прављење web страница
 • програми за писање 
 • програми за цртање
 • рачунар, скенер, штампач....
 • ...

ПУБЛИКОВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОДУКАТА


 • делимо продукте наших истраживања и актовности са другима
 • информишемо друге о васпитно образовном раду
 • правимо наше е-новине
 • правимо  е-портфолио васпитно образовног рада
 •  првавимо мултимедијалне презентације


Алати који се могу користити:

 • блогови
 • web странице 
 • Power Point
 • Windows Movie Maker
 • Photo Story
 • ...